Ontdek onze producten!

Voedselveiligheid is prioritair

 Theo Bauwens -  Voedselveiligheid

Kwaliteitsborging door Certificering

Algemeen geven onze certificaten inzage d.m.v. auditrapporten op basis van de IFS-standaard, in de mate waarin de producten:

  • veilig zijn
  • voldoen aan de overeengekomen (of vooropgestelde) specificaties
  • in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten.

HACCP: Beheersing van Voedselveiligheid

Het Hazard Analysis of Critical Control Points (HACCP) systeem dient als een gedocumenteerde methode om de voedselveiligheid gedurende het productieproces te waarborgen. Identificatie, analyse en evaluatie van gevaren, gevolgd door implementatie van preventieve maatregelen op kritieke punten, zijn essentieel. Jaarlijkse verificatie van het HACCP-plan is noodzakelijk om een continue garantie van voedselveiligheid te bieden.

IFS FOOD: Internationale Kwaliteitsnormen

IFS Certificering beoordeelt of fabrikanten in staat zijn om veilige, legale producten te produceren die voldoen aan klantspecificaties. Deze standaard richt zich op product- en procesveiligheid, waardoor een uniforme wereldwijde norm ontstaat voor productkwaliteit en transparantie binnen de toeleveringsketen. Met strikte evaluaties en audits, waarbij een score van meer dan 95% vereist is voor Higher Level certificering, garandeert IFS de hoogste normen voor voedselveiligheid en kwaliteit.

CLAS Accreditatie voor Laboratoriumcompetentie

De Theo Bauwens NV toont zijn laboratoriumcompetentie aan via de erkende certificatie van het Campden Laboratory Accreditation Scheme (CLAS). Deze certificatie, compatibel met internationale normen zoals ISO 17025:2017 en BRC Global Standard for Food Safety, waarborgt de consistentie en betrouwbaarheid van analyseresultaten. Sinds 1998 is het microbiologisch laboratorium gecertificeerd volgens de CLAS-Standaard versie 4, wat een bewijs is van de hoogwaardige laboratoriumpraktijken en kwaliteitscontroles binnen Theo Bauwens NV.

CAMPDEN Laboratory Accreditation Scheme

De CLAS-certificatie wordt erkend als een belangrijke goedkeuring voor grote en kleine laboratoria. Een aantal kernelementen zijn: gebruik van gevalideerde methoden ondersteund door geschikte kwaliteitscontroles en goede laboratoriumpraktijken.

Het microbiologisch laboratorium is beoordeeld en gecertificeerd – sinds 1998 - door Campden BRI tegen de CLAS-Standaard versie 4, die compatibel is met de principes/eisen voor testactiviteiten in internationale normen zoals ISO 17025:2017 en BRC Global Standard for Food Safety.