Milieu


Zoals het bedrijf van generatie naar generatie overvloeit, willen wij ook de natuur overdragen aan de volgende generaties. Ons bedrijf werkt milieutransparant en volgens de strengste wettelijke normen. Bij de selectie van grondstoffen en leveranciers houden we ook rekening met het milieu. Zo leggen wij onze leveranciers zeer strenge voorwaarden op wat betreft verpakkingsafval en recyclagemogelijkheden. Ook onze eigen verpakkingen zijn recycleerbaar.

Energieverbruik

Industriële productie vergt vele verschillende energiebronnen. In het verleden werden al veel inspanningen gedaan om rationeel om te springen met de beschikbare energie. Uit energie-efficiëntie oogpunt houden wij bij onze investeringsprogramma's rekening met nieuwe energie-efficiënte machines, vervanging compressoren, lichtplannen, centralisatie en optimalisatie watersystemen.

FOST+

Fost+ promoot, coördineert en financiert de selectieve inzameling, de sortering en de recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Om mee te werken aan de recyclage van huishoudelijke verpakkingen zijn wij aangesloten bij Fost Plus.

Rationeel met water + Zuiver Water

Water is enerzijds een belangrijke hulpstof, anderzijds een belangrijk hulpmiddel voor een hygiënische en kwalitatieve productie. Daarom hebben wij flink geïnvesteerd in een eigen waterzuivering en wordt het waterverbruik continu gemonitord in het kader van onze waterverbruik-reductie-programma's. Het watergebruik wordt o.a. gereduceerd door procesverbeteringen en door hergebruik van water.

Milieubeleidsverklaring

THEO BAUWENS N.V. beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als één van haar belangrijkste doelstellingen. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico's zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van het management als van iedere medewerker van THEO BAUWENS N.V.

De zorg voor het milieu zal een structureel onderdeel zijn van en samenhang vertonen met de overige bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende beleid van de onderneming en dit bovendien te beschouwen als een vanzelfsprekende wijze van handelen.

Het beleid van N.V. THEO BAUWENS is om:

  • Diensten te leveren die voldoen aan en inspelen op de verwachtingen van de bezoekers.
  • De bedrijfsvoering op een dusdanige manier uit te voeren, dat het milieu wordt beschermd en dat de veiligheid en de gezondheid van haar medewerkers, bezoekers, leveranciers en het publiek wordt gewaarborgd. 
    Om dit beleid te realiseren neemt THEO BAUWENS N.V. de volgende regels in acht:
  • Erkennen van het belang van het milieu, indien bedrijfs- en commerciële aangelegenheden aan de orde zijn.
  • Voldoen aan de wetten en voorschriften betreffende milieuaangelegenheden.
  • Opleiden en scholen van elke medewerker, hun verantwoordelijk stellen voor het nakomen van het beleid en de medewerkers in staat stellen belemmeringen voor continue verbetering van de milieuprestaties uit de weg te ruimen.
  • Meten van de vooruitgang op het gebied van milieu door middel van het uitvoeren van een monitoringsprogramma. 
  • Ten slotte stelt ons bedrijf zich ten doel, als uitvloeisel van het beleid, de productie van (rest)afval te minimaliseren en een nadelige invloed op de lucht, het water en de bodem als gevolg van het uitvoeren van de bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem.

Links:

http://www.fostplus.be/

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken