A- A A+

Certificaten


Algemeen

Algemeen geven onze certificaten inzage d.m.v. auditrapporten op basis van de IFS-standaard, in de mate waarin de producten:

  • veilig zijn
  • voldoen aan de overeengekomen (of vooropgestelde) specificaties
  • in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten.

HACCP

HACCP is de afkorting van Hazard Analysis of Critical Control Points.

Dit systeem is een gedocumenteerd middel om de voedselveiligheid van de producten op te volgen door identificatie, analyse en evaluatie van fysische, chemische en (micro-)biologische risico 's op specifieke momenten in de productieprocessen. Tevens worden op de kritieke risicomomenten/-plaatsen de preventieve én corrigerende maatregelen gedefinieerd en geïmplementeerd.

IFS FOOD

IFS (International Food Standard) is een internationaal aanvaarde standaard voor evaluatie van leveranciers (van private label producten) in de voedingsindustrie. Algemeen is deze gebaseerd op de vraag “is een leverancier in staat om een veilig product te leveren conform de specificaties en de geldende wetgeving?”
IFS is de meest gesofisticeerde food standaard in Europa. De standaard omvat 237 voorschriften, die geëvalueerd worden. De evaluatie wordt gedaan door de juiste score toe te kennen. Uiteindelijk wordt het percentage van conformiteiten aan de voorschriften berekend. Om het IFS-certificaat te verkrijgen moet de totale score voor foundation level meer dan 75% zijn; voor Higher Level moet er een % van meer dan 95 behaald worden.
Het certificaat is geldig voor 1 jaar, waarvan een 3-jaarlijkse onaangekondigde controle.
Theo Bauwens nv behaalde het IFS-certificaat sinds 2006. Bij de laatste controles haalden wij telkens meer dan 95%, maw Higher Level.

IFS-certificaat (pdf)

 

CAMPDEN Laboratory Accreditation Scheme

Door de erkende accreditatie CLAS kan Theo Bauwens nv zijn labocompetentie aantonen. Dit betekent dat de consistentie en betrouwbaarheid van onze analyseresultaten gecontroleerd en gewaarborgd zijn.
De CLAS-accreditatie wordt erkend als een belangrijke accreditatie voor grote en kleine laboratoria. Een aantal kernelementen zijn: gebruik van gevalideerde methoden ondersteund door geschikte kwaliteitscontroles en goede laboratoriumpraktijken.
Het microbiologisch laboratorium is beoordeeld en geaccrediteerd door CLAS tegen de CLASnorm versie 3. Deze norm behandelt de eisen voor testactiviteiten in ISO/IEC 17025:2017.

CLAS Certificate.pdf


top